EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT
tik tok

Wygrana sprawa przeciwko Royal Collection

W dniu 11. kwietnia 2013 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieście orzekł, iż zwolnienie członka komitetu założycielskiego oraz reprezentanta związku OZZ Inicjatywa Pracownicza ds. kontaktów z pracodawcą w sieci sklepów Royal Collection odbyło się z naruszeniem prawa. W związku z tym sąd zasądził na rzecz działacza odszkodowanie w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia.

Wysoki Sąd stwierdził również, że „... na walor wiarygodności nie zasługiwała relacja świadka pana J.C.” - dyrektora zarządzającego w sieci sklepów – który wbrew oczywistym faktom twierdził, że pracodawca rzekomo nie wiedział o istnieniu komisji w swoim zakładzie. Wiarygodność tych zeznań podważyła też Państwowa Inspekcja Pracy. Sąd nie dał także wiary zeznaniom prezes zarządu spółki pani H.B.

W trakcie sprawy były pracodawca próbował udowodnić, że powołana w spółce komisja miała charakter „tajny”. W ten sposób próbował dowieść, że powołana komisja wg prawa nie mogła istnieć. W tym względzie spółka powoływała się na art 13. Konstytucji, który zakazuje powoływania tajnych organizacji. Również ten argument został obalony, gdyż jak słusznie zauważył Wysoki Sąd „zamiar nieujawnienia danych personalnych członków związku zawodowego nie skutkuje uznaniem, iż organizacja związkowa miała charakter 'tajny' ”.

Dodać należy, iż istnieją uzasadnione podstawy, że obaj wspomnieni świadkowie składali fałszywe zeznania. Co więcej wyrok potwierdza, że spółka utrudniała funkcjonowanie organizacji związkowej. To pierwsze i to drugie może powodować ewentualną odpowiedzialnością karną. Do tego należy dodać szereg innych uchybień pracodawcy, jak nie zgłoszenie sporu zbiorowego.

Zwolnienie naszego kolegi z pracy miało charakter odwetu za działalność w obronie praw pracowniczych, jak:
- przestrzeganie łamanych przepisów o udzielaniu urlopów wypoczynkowych;
- zaprzestanie zwalniania pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę i zatrudnianie nowych pracowników na podstawie umów zlecenia;
- domagania się rozliczenia ZFŚS;
- natychmiastowego wywiązania się pracodawcy z obowiązków dotyczących dostarczenia i prania odzieży roboczej;
- zaprzestania łamania ustalonych przez pracodawcę regulaminów dotyczących wypłaty premii od sprzedaży;
- zwrotu pracownikom kosztów z tytułu odbycia podróży służbowych;
- zapewnienia w pomieszczeniach biurowych odpowiedniej temperatury;
- zaprzestania zmuszanie do uczestniczenia w dniach wolnych od pracy w obligatoryjnych spotkaniach z „obserwatorem z zarządu”;
- i inne.

Mimo, że w spółce komisja IP wygasła w związku z spadkiem ilości członkiń i członków poniżej 10 przewidzianych przez prawo osób, pracownicy pozwanej spółki oraz wszystkich firm powstałych na jej bazie mogą zawsze liczyć na naszą pomoc.

Solidarność to zbrodnia, której popełniania nigdy się nie wyrzekniemy!

Przeczytaj wywiad z pracownikiem "Royal Collection - kryzys to tyko pretekst do wyzysku" z maca 2009 r.

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
514-252-205
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 514-252-205
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.