EN/DE/FR УКР/РУС KONTAKT

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 95.

Zielona Góra: Chcieli obarczyć odpowiedzialnością pracowników

Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze potwierdził zarzuty Lubuskiej Komisji Międzyzakładowej OZZ Inicjatywa Pracownicza wobec firmy Doktor Leks S.A. W należącym do firmy magazynie mieszczącym się przy ul. Fabrycznej w Zielonej Górze naruszano podstawowe prawa pracownicze dotyczące bhp, odpowiedzialności materialnej pracowników, a także wynagrodzenia.

W skardze OZZ Inicjatywy Pracowniczej złożonej pod koniec marca, związkowcy wykazali szereg nieprawidłowości dotyczących wykorzystywanego przez pracowników sprzętu (zły stan techniczny drabin i ponad 2 metrowych regałów magazynowych, z których jeden przewrócił się w obecności pracowników), oraz niezachowanie przepisów dotyczących zbiorowej odpowiedzialności pracowniczej za stan magazynu w myśl rozporządzenia z 4 października 1974 roku w sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie. Chodziło głównie o przebywanie na magazynie pracowników nie zobowiązanych materialnie, co do których pracownicy zobowiązani umową o wspólnej odpowiedzialności za powierzone mienie, nie wyrazili pisemnej zgody (co leży w sprzeczności z § 4.1. wskazanego rozporządzenia). Ponadto swobodny dostęp do magazynu miały osoby zupełnie przypadkowe (magazyn były dostępny z zewnątrz). Związkowcy w skardze podnieśli też kwestie złego stanu technicznego obiektu (jedna ze ścian dzieląca magazyny w obawie przed zawaleniem, była podparta deską).

Pracowników magazynierów, którzy zwrócili się do związku o pomoc w sporządzeniu skargi niepokoiły przede wszystkim niejasne zobowiązania finansowe, których wyegzekwowaniem groził im reprezentujący pracodawcę przełożony.

Elżbieta Rybarczyk, działaczka Inicjatywy Pracowniczej i była magazynierka zielonogórskiej filii Doktor Leks S.A. zauważa iż, „jako pracownicy wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na to, że faktury brane pod uwagę podczas inwentaryzacji do wyliczenia strat, które mieliśmy pokryć ze swoich wynagrodzeń nie miały wiele wspólnego z proformami jakie sporządzaliśmy na podstawie przyjętego towaru. Ponadto każdy mógł wejść na magazyn i wyjść niepostrzeżenie, nikt z kierownictwa się tym nie przejmował, a my w nawale pracy w 9 oddzielonych ścianami magazynach nie byliśmy w stanie tego dopilnować. Kierownik zagroził nam, że będziemy musieli pokryć straty w wysokości 50 tysięcy złotych z własnych wynagrodzeń, a w okresie, za który mieliśmy odpowiadać w magazynie zatrudnionych, było tylko pięciu pracowników zobowiązanych do odpowiedzialności materialnej. Pracownicy, którzy mieli zostać obciążeni spłatą strat, zarabiają dokładnie 1276 złotych brutto (wynagrodzenie minimalne). Uważam, że to może być większy przekręt zielonogórskiego kierownictwa Doktor Leks S.A., za który odpowiedzialnością chciano obarczyć pracowników.”

PIP potwierdził większość zarzutów związku zawartych w skardze. Okazało się m.in., że przeważająca część sprzętu dopuszczonego do prac nie posiadała stosownych atestów, a regały nie miały stosownych oznakowań wagowych. W jednym z magazynów obok materiałów łatwopalnych (kosmetyki) przechowywane były cztery jedenastokilogramowe butle z gazem propan – butan, nieprawidłowe zorganizowanie 3 stanowisk pracy (brak dostępu światła dziennego i temperatura spadająca poniżej 18 st. C) w związku z czym PIP nałożył na pracodawcę nakaz zaprzestania działalności w tym pomieszczaniu do dnia 1 czerwca br.. W aktach osobowych pracowników magazynierów inspekcja odnalazła niezgodne z prawem oświadczenia, iż akceptują stan magazynu i przejmują go bez uczestnictwa w inwentaryzacji, oraz inne oświadczenia w których ci sami pracownicy zobowiązali się do potrącenia z wynagrodzenia należności za zaistniałe na magazynie straty. Potwierdzenie znalazł też zarzut związku, iż na magazynie stale i czasowo przebywały osoby nie zobowiązane do odpowiedzialności materialnej, a które nie uzyskały wymaganej pisemnej zgody od pracowników odpowiadających materialnie na podstawie umowy o wspólnej odpowiedzialności za powierzone mienie. PIP wystąpił do pracodawcy o unieważnienie znajdujących się w aktach osobowych oświadczeń w związku z czym z wynagrodzeń magazynierów nie zostanie potrącona równowartość strat wykazanych podczas inwentaryzacji.

Starszy Inspektor Pracy Piotr Machnicki poinformował, iż „w związku ze stwierdzonymi naruszeniami w zakresie prawa pracy, w tym o bezpieczeństwie i higienie pracy wszcząłem postępowanie wykroczeniowe wobec osoby odpowiedzialnej za stwierdzone nieprawidłowości.”

OZZ Inicjatywa Pracownicza
Komisja Krajowa

ul. Kościelna 4/1a, 60-538 Poznań
530 377 534
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
REGON: 634611023
NIP: 779-22-38-665

Przystąp do związku

Czy związki zawodowe kojarzą ci się tylko z wielkimi, biurokratycznymi centralami i „etatowymi działaczami”, którzy wchodzą w układy z pracodawcami oraz elitami politycznymi? Nie musi tak być! OZZIP jest związkiem zawodowym, który powstał, aby stworzyć inny model działalności związkowej.

tel. kontaktowy: 530 377 534
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kontakt dla prasy

tel. kontaktowy: 501 303 351
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

In english

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.